STIFTELSEN ARENA TEATER INSTITUTET

ARENA THEATRE INSTITUTE FOUNDATION

Sandövägen 59

Norrnäs

S-139 50 Värmdö

SWEDEN

Tel: ..46 8 570 240 40 Fax:....46 8 570 247 40

Postgiro 57 92 11 - 4

E-mail: arena. per @ swipnet.se

Denna ideellt arbetande institution utan offentligt stöd och utan anställda men stödd av många och då och då hjälpt av frivillig arbetskraft har inga särskilda öppentider , men är tillgänglig för besök efter kontakt med Per Simon Edström på ovanstående telefon- eller fax-nummer.

Arena Teater Institutet grundades 1988 av Berit Marianne och Per Edström och har sedan dess varit en stiftelse med en styrelse bl a bestående av Britta Martinsson, Berit Marianne Edström, Sverige, Christian Ludvigsen, Danmark, Bent Holm, Danmark, Pentti Piha, Finland och Barbro Stribolt , Sverige. Ordförande är Britta Martinsson.

Juridisk rådgivare är Staffan Seth och auktoriserad revisor är Gunilla Wernelind, Enskilda Revisionsbyrån.

Stiftelsens skattmästare och verkställande styrelseledamot är Per Simon Edström.

Stiftelsen är medlem av SIBMAS.

 

MAIL TO arena. per @ swipnet.se

 

VILL DU TILLBAKS TILL FÖRSTA SIDAN?

TRYCK PÅ BILDEN!

BACK TO FIRST PAGE?

USE THE PICTURE!